A A A

Wystawa „Lasy dawniej i dziś”
 

        Wystawa omawia historię naszych lasów, od okresu atlantyckiego, obejmującego czas od 8000 do 5000 lat temu, kiedy to tereny dzisiejszej Polski były w 90% pokryte pierwotną puszczą, aż po dzień dzisiejszy. Wyjaśnia jak nastąpiło przekształcenie naturalnych drzewostanów w drzewostany gospodarcze. Na zakończenie, w podsumowaniu, stawia ważkie pytania, na które nie mamy jeszcze do końca sprecyzowanej odpowiedzi, a które można streścić w dwóch słowach: „Co dalej?”

        Na tle rozważań historycznych bogato zilustrowane jest środowisko przyrodnicze, zarówno lasów naturalnych jak i gospodarczych. Dwa wielkoformatowe zdjęcia (60cm×190cm) pokazują panoramę lasu naturalnego i gospodarczego. Ponadto zdjęcia przedstawiają podstawowe zbiorowiska leśne, a także kwiaty i owoce drzew i krzewów, zioła, mchy, porosty, owady. Drobne detale, takie jak kwiaty drzew, porosty czy owady, przedstawione są w bardzo dużym powiększeniu, na zdjęciach w formacie 40×60 cm. Zdjęcia uzupełnione są gablotami zawierającymi liście, owoce i korę drzew i krzewów, oraz mchy, porosty i owady. Osobne gabloty poświęcone są owadzim szkodnikom drzew leśnych.

        Wystawa ma charakter edukacyjny. Z jednej strony zapoznaje z lasotwórczymi gatunkami drzew, a także z pozostałymi roślinami i owadami lasów, ukazuje ich rolę w środowisku i wzajemne powiązania, z drugiej omawia najważniejsze problemy ochrony lasów i kształtuje świadomość ekologiczną oraz odpowiedzialność ludzi za dziedzictwo przyrodnicze.

 

Kliknij, aby powiększyć zdjęcie: