A A A

    Pomoce dydaktyczne

 
Wykonuję gabloty tematyczne z eksponatami przyrodniczymi oraz plakaty dydaktyczne. Mogą być one wykorzystane przez muzea, ośrodki edukacji i pracownie przyrodnicze, szkoły, przedszkola, osoby prywatne. Podejmuję się również projektowania i wykonania wyposażenia w pomoce dydaktyczne pracowni biologicznych, izb edukacyjnych itp. Zarówno gabloty jak i plakaty wykonane są z wielką precyzją i starannością. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani takimi gablotami edukacyjnymi lub plakatami, proszę o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
Wiktor Majak
tel.  42 658 12 84; tel. kom.  664 399 728
 
Dotychczas opracowałem następujące gabloty przyrodnicze:
 


 • Rośliny łąk
 • Zboża uprawne
 • Chwasty zbóż
 • Rośliny lecznicze
 • Rośliny trujące
 • Rośliny pasożytnicze
 • Rośliny towarzyszące człowiekowi
 • Pospolite krzewy Polski
 • Bory
 • Buczyny
 • Dąbrowy
 • Grądy
 • Łęgi

 

 • Olsy
 • Rośliny borów
 • Rośliny lasu liściastego
 • Runo buczyny
 • Runo dąbrowy
 • Runo grądu
 • Runo łęgu
 • Runo olsu
 • Symbioza kwiatów z owadami
 • Grzyby pasożytnicze
 • Grzyby saprofityczne
 • Mchy
 • Porosty
 
Podejmę się również wykonania innych, nietypowych tematów.
 
Suszone rośliny można również umieścić w ramkach lub antyramach, traktując kompozycję jako obraz.
 
Poniżej zamieściłem kilka przykładowych gablot.
 
       
 
       
 
Ponadto opracowałem następujące plakaty dydaktyczne:
 • Największa fabryka świata – zestaw dwóch plakatów wyjaśniający skąd bierze się na Ziemi substancja organiczna
 • Łańcuch pokarmowy
 • Sieć pokarmowa
 • zestaw dwóch plakatów przedstawiający kwiatostan i żołędzie dębu szypułkowego i bezszypułkowego
 • plakaty obrazujące kwiatostany lipy, klonu pospolitego, jaworu, olszy czarnej, osiki, iwy, brzozy, kwiatostan i szyszki sosny, kwiatostan i owoce leszczyny, owoce trzmieliny i kruszyny
 • zestaw dwóch plakatów z roślinami runa grądów
 • zestaw dwóch plakatów z motylami grądów
 • zestaw dwóch plakatów z roślinami runa łęgów
 • zestaw trzech plakatów z owadami łęgów
 • zestaw dwóch plakatów z roślinami runa buczyn
 • zestaw plakatów obrazujący hodowlę lasów gospodarczych: zrąb zupełny, uprawa leśna sosnowa, drągowina, dojrzały las gospodarczy
 • zestaw trzech plakatów z roślinami runa lasów gospodarczych
 • zestaw dwóch plakatów z owadami lasów gospodarczych
 • zestaw dwóch plakatów z porostami
 • zestaw trzech plakatów z grzybami

 

Poniżej zamieściłem kilka przykładowych plakatów.