A A A
 
Nazywam się Wiktor Majak. Jestem przyrodnikiem, entomologiem i fotografikiem. Zajmuję się upowszechnianiem wiedzy przyrodniczej.
Stworzyłem trzy przyrodnicze wystawy: „Owady – bogactwo życia”, "Lasy dawniej i dziś", oraz "Przyroda - najdoskonalszy mechanizm", a ponadto, wspólnie z Jackiem Majakiem, opracowałem wystawę „Tatry – przyroda, ludzie, kultura”. Można je było obejrzeć w ponad 100 polskich muzeach, ośrodkach kultury i ośrodkach edukacji przyrodniczej. Moje wystawy czterokrotnie gościły na odbywającym się co dwa lata Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi.
Publikuję popularnonaukowe artykuły. Ukazały się one m.in. na łamach Przyrody Polskiej, Wiedzy i Życie, Działkowca, Geografii w Szkole, Aury, Biuletynu Entomologicznego. Moje zdjęcia zamieszczano w wielu czasopismach i wydawnictwach książkowych.
Jestem autorem plakatów dydaktycznych oraz pomocy edukacyjnych z zakresu przyrody, które są wykorzystywane w muzeach, ośrodkach ekologicznych i szkołach.